Vindt hier Beloopbaar Glas

Published Mar 25, 21
6 min read

Bestel Beloopbaar Glas

Door de combinatie van verschillende glassoorten (gehard, Heat Strengthened) en glas- en foliedikten beschikt het gelaagd glas over extra veiligheidseigenschappen. Actieve veiligheidscategorie: Er is sprake van een restdraagvermogen of reststabiliteit als de glasconstructie na een breuk gedurende een bepaalde periode zichzelf kan ondersteunen of bestand blijft tegen een vastgestelde belasting.

Info over De GlasspecialistVindt hier Beloopbaar Glas

Bestendigheid tegen temperatuurverschillen van de ruiten: gelaagd / float 40 K, gelaagd / gehard 200 K, gelaagd / Heat Strengthened 100 K uniglas 3 4 Productie Gemütliche van gehard Stunden veiligheidsglas im eigenen Heim Gehard veiligheidsglas Kleine korrels, grote werking: gehard glas staat voor thermisch voorgespannen glas met drie excellente eigenschappen: 1 De buigsterkte is twee tot driemaal hoger dan bij het basisproduct (beloopbaar glas).

2 Een geharde -ruit biedt een duidelijk hogere bestendigheid tegen temperatuurwisselingen en temperatuurverschillen. 3 Als gehard glas bij overbelasting breekt, dan valt het uiteen in een net van samenhangende korrels met stompe randen, die doorgaans geen gevaarlijke snijwonden veroorzaken. Gehard glas kan achteraf niet meer bewerkt worden. Snijden, slijpen of boren moet vóór het proces van voorspannen worden uitgevoerd.

In elke glassoort komen onvermijdelijk insluitingen van nikkelsulfide voor, die bij voorgespannen glas zonder verdere uitwendige inwerkingen een spontane breuk kunnen veroorzaken. Een effectieve maatregel tegen de ongewilde breuk is een hernieuwde warmtebehandeling van het gehard glas in de Heat-Soaktest. gelaagd glas. De ruiten worden hierbij in een hittekamer verhit tot 290 C 10% en veroorzaken gewild de eventuele spontane breuk (glazen scheidingswand).

Op zoek naar Gelaagd Glas

* Voor Duitsland bestaan regelingen die afwijken van de overige landen in de EU: volgens bouwkundige voorschriften mag in openbare veiligheidsrelevante gebieden uitsluitend gehard glas met Heat Soak test worden gebruikt dat aan bijzondere voorschriften voldoet - veiligheidsglas. 4 uniglas 5 UNIGLAS SAFE veiligheidsglas Toepassingsgebieden Eigenschappen Volledig glazen installaties en deuren Horizontale schuifwanden en vouwschuifwanden Vitrines en etalageruiten (Kleuter-)scholen en sport- en tennishallen Vluchtroutebeglazingen Brandwerende beglazing Balworpvastheid Verdere verwerking tot isolatieglas, gelaagd glas, warmte- en zonwerend glas Gevels en balustrades met gehard glas inclusief Heat Soak test Circa twee- tot driemaal hogere trekvastheid dan niet-voorgespannen glas Hoge bestendigheid tegen snelle temperatuurwisselingen Verhoogde stoot- en slagbelastingen tegen stompe slagen Bij te hoge belasting valt gehard glas uiteen in vele kleine korrels met stompe randen Voordeel Perfect geschikt voor gebruik van frameloze toepassingen Geen ernstige snijwonden bij eventuele glasbreuk Technische gegevens kunt u vinden in: uniglas 5 6 UNIGLAS SAFE veiligheidsglas Gehard veiligheidsglas, Alarmglas Actieve bescherming: gehard glas kan worden verwerkt tot alarmglas met alarmfunctie en zo een belangrijk deel vormen van het veiligheidsconcept van gebouwen. glazen deur.

Springt de ruit door inwerking van geweld, dan wordt de stroomkring onderbroken en wordt het alarm geactiveerd - gelaagd glas. De drie verschillende alarmlussen: 1 Opgedrukte en ingebrande alarmlus in het zichtbare gedeelte. Voordeel: de zichtbaarheid schrikt potentiële inbrekers af. 2 Opgedrukte en ingebrande alarmlus in het overdekte randgedeelte van de ruit en daardoor niet zichtbaar.3 Speciaal bij isolatieglas met lage g-waarden maakt men gebruik van de coating van de ruit en brengt men in het randgedeelte onzichtbare soldeerpunten aan. De elektrische weerstand van de functielaag wordt bewaakt door een controle-unit. Er vindt geen onderbreking plaats van de functielaag in het gedeelte van de alarmspin.

30 cm lange aansluitkabels, die deskundig in het vouwgedeelte gelegd moeten worden en met een alarmeenheid verbonden moeten worden (beloopbaar glas). 6 uniglas 7 1 Klassieke alarmspin het 2 Klassieke alarmspin in het 3 zichtbare gedeelte niet-zichtbare gedeelte Isolatieglas: coating werkt als onzichtbare alarmlus en wordt bewaakt door een controle-unit Verschillende alarmlussen Toepassingsgebieden Ruiten van hoogwaardig vastgoed Beglazing van winkels, banken en bedrijfsruimten Terras- en balkondeuren Musea, galerieën en kunsthallen Eigenschappen Bij alarmlus 2 en 3 Geen zichtbare spin Geen uitsparing van de coating aan de buitenste ruit Bij alarmlus 3 Ideaal bij kleine ruiten Er kunnen tot drie elementen per controle-unit worden aangesloten Reeds in het glas geïntegreerde alarmering volgens het principe van ruststroom (veiligheidsglas).

Koop hier Veiligheidsglas

Voordeel Effectieve bescherming. Erkend door het Verband der Sachversicherer (VdS in Duitsland). Technische gegevens kunt u vinden in: uniglas 7 8 Productie van Heat Strengthened glas Heat Strengthened glas Het productieproces van Heat Strengthened glas is vergelijkbaar met dat van gehard glas. Het verschil zit hem in het feit dat de tot 600 C verhitte glasruit aansluitend iets langzamer afgekoeld wordt.

Gelaagd glas op basis van Heat Strengthened glas wordt gebruikt als de fysische eigenschappen van normaal floatglas niet voldoende zijn en het gebruik van gelaagd glas op basis van gehard glas niet toegestaan is vanwege het breukgedrag of de erkende regels der techniek - glazen scheidingswand - glazen deur. Gelaagd glas op basis van gehard glas voldoet meestal niet aan de geëiste reststabiliteit.

Heat Strengthened glas is geen veiligheidsglas. Heat Strengthened glas wordt pas veiligheidsglas, als het tot gelaagd glas verwerkt wordt. 8 uniglas 9 UNIGLAS SAFE veiligheidsglas Toepassingsgebieden Eigenschappen Doorgaans in combinatie met gelaagd glas: Luifels en dakbeglazing Scheidingswanden Balustrades en relingen Beglazingen met punthoudersysteem Hogere trekvastheid dan floatglas Actieve, passieve en constructieve veiligheid als bestanddeel van gelaagd glas Hogere bestendigheid bij temperatuurverschillen dan floatglas Voordeel Heat Strengthened glas als bestanddeel van gelaagd glas vormt een veiligheidsglas, dat de constructieve, actieve en passieve veiligheidseigenschappen optimaal in zich verenigt - glazen deur.

Afhankelijk van de functie worden tussen de afzonderlijke glasruiten lagen van verschillende dikte aangebracht - glazen scheidingswand. Gelaagd veiligheidsglas: gelaagd glas op basis van Heat Strengthened glas of gehard glas Gelaagd glas kan ook uit Heat Strengthened glas of gehard glas bestaan, als losse ruit worden gebruikt of verder worden verwerkt tot isolatieglas. glazen deur.

Vindt hier Beloopbaar Glas

Gelaagd veiligheidsglas: gelaagd beloopbaar glas Beloopbaar glas, met of zonder antisliplaag, bestaat uit minimaal drie losse ruiten (per land verschillend) die door uiterst scheurvaste tussenlagen verbonden zijn. Er kunnen ruiten met zeefdruk en gegraveerde ruiten worden gebruikt, alsmede ruiten die door bepaalde laserprocessen een structuur verkregen hebben. De afzonderlijke ruiten van het gelaagd glas worden, afhankelijk van de toepassing, geproduceerd op basis van gehard glas, Heat Strengthened glas of float of in een combinatie van gehard glas, Heat Strengthened glas en float. glazen deur.

10 uniglas 11 UNIGLAS SAFE veiligheidsglas Toepassingsgebieden Eigenschappen Relingen en borstweringen Doorvalbeschermende beglazingen Dakbeglazing Begaanbare en beloopbare beglazing, glazen trappen Slag-, breuk-, kogel- en explosiewerende beglazing Bij overbelasting breekt het glas, de brokstukken blijven echter aan de tussenlaag hechten (splinterbescherming). Hoge reststabiliteit en hoog restdraagvermogen zijn mogelijk. Voordeel Laag letselgevaar. veiligheidsglas.

Op zoek naar De GlasspecialistBestel Glazen Scheidingswand

Technische gegevens kunt u vinden in: uniglas 11 12 UNIGLAS SAFE veiligheidsglas Hogere veiligheidsklasse Geteste veiligheid van gelaagd glas is een ware alleskunner - glazen deur. Tot opluchting van de ouders ketstde voetbal van de buurkinderen reeds bij gelaagd glas vanaf 8 mm dikte zonder verdere gevolgen af. Zogenaamde slagwerende beglazingen deskundigen spreken hierbij van de weerstandsklassen P1A tot P5A weerstaan zelfs inbraakpogingen met straatstenen. veiligheidsglas.

Bestel hier Beloopbaar GlasBestel hier Zonwerend Glas

De klassen BR1 tot SG2 kunnen zelfs tegen projectielen beschermen. Hierbij wordt het glas zo opgebouwd dat er geen splinters loskomen. UNIGLAS SAFE veiligheidsglas is getest op basis van de geldende normen - glazen scheidingswand. Weerstandsklassen: - Slagwerende beglazingen: P-A - Doorbraakwerende beglazingen: P-B - Kogelwerende beglazingen: BR - Explosiewerende beglazingen: ER 12 uniglas 13 Slagwerende beglazing P-A: Slagwerende beglazing Dit veiligheidsglas beschermt tegen inbraak, vandalisme en weert de zogenaamde spontane aanval af.

More from Groothandel

Navigation

Home

Latest Posts

Naambordjes Voordeur Laten Maken

Published Sep 23, 21
4 min read

Naambord

Published Sep 22, 21
4 min read

Webhosting 10 Gb Opslag - Telefonisch Support

Published Sep 21, 21
6 min read